Contact

  Let’s get in touch

  Den nya världsordningen ställer omedelbara krav på förändring, anpassning och omställning. Utmaning för organisationer, affärsmodeller, energi, råvaror, transport och prisutveckling behöver vändas till möjlighet för verksamhetens fortsatta hållbarhet och överlevnad.

  +46 (0)8 877 000

  info@linkwith.se

  LINKWITH AB, Rundkyrkoallén 5, SE-168 58 Bromma, Stockholm

  People you can trust

  Gör bättre, bli bättre. Vi levererar kunskap och erfarenhet. Samlar fakta och underlag för att navigera till framgång för verksamhet och medarbetare.

  Johan Holm

  MD & Executive Consultant

  News Flash

  • Flera storskaliga elektrobränsleprojekt
   Flera storskaliga elektrobränsleprojekt
   ,

   SVTs morgonnyheter visade ett inslag om att fånga upp koldioxid och visade på ett flertal storskaliga sådana projekt i samband med anläggningar för elektrobränsleproduktion. Sverige är på gång att förstå elektrobränslets betydelse för energiomställningen. Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp. I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende…

   Read more

  • Transportsektorns väg till netto-noll utsläpp
   Transportsektorns väg till netto-noll utsläpp
   , ,

   Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende av fossila bränslen centralt. Koldioxidneutrala elektrobränslen är en avgörande teknik för att reducera transportsektorns koldioxidutsläpp och skapa en hållbar framtid. Denna text visar på olika teknologier och möjligheter för att driva transportsektorn mot netto…

   Read more

  • Unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för solcellspark söder om 58:e breddgraden i Sverige
   Unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för solcellspark söder om 58:e breddgraden i Sverige
   ,

   Teaser – kontakta oss vid intresse Det finns nu en unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för en markyta om 25 hektar belägen söder om den 58:e breddgraden i Sverige. Syftet med detta arrende är att etablera och driva en solcellspark med en kapacitet på 20 megawatt (MW). Det finns nu en unik möjlighet att…

   Read more

  • Energi som internationellt påtryckningsmedel, part II
   Energi som internationellt påtryckningsmedel, part II
   , ,

   För nära nog 1 år sedan skrev jag en kommentar gällande energi som ett internationellt påtryckningsmedel. Bakgrunden var att begränsa Rysslands och Putins krigskassa och begränsa förmågan till en lyckad invasion av Ukraina. Mycket har hänt sedan dess. Sanktioner mot att köpa Rysk kol, olja, gas och kärnbränsle skulle kraftfullt minska Rysslands krigsförmåga. Sprängda North…

   Read more