Greentech / Technology

Unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för solcellspark söder om 58:e breddgraden i Sverige

Teaser – kontakta oss vid intresse

Det finns nu en unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för en markyta om 25 hektar belägen söder om den 58:e breddgraden i Sverige. Syftet med detta arrende är att etablera och driva en solcellspark med en kapacitet på 20 megawatt (MW).

Det finns nu en unik möjlighet att förvärva ett arrendeavtal för en markyta om 25 hektar belägen söder om den 58:e breddgraden i Sverige. Syftet med detta arrende är att etablera och driva en solcellspark med en kapacitet på 20 megawatt (MW).

Vi har framgångsrikt förhandlat fram ett avtal med nätägaren som säkerställer möjligheten att ansluta parken till elnätet med den avsedda effekten inom de kommande åren.

Det här projektet representerar en betydande investeringsmöjlighet inom förnybar energi och kommer att ha en positiv inverkan på Sveriges energiförsörjning samt miljö. Solenergianläggningen planeras bestå av avancerad teknologi och högkvalitativa solpaneler för att generera en pålitlig och ren energikälla.

Vi ser fram emot att utforska samarbetsmöjligheter med potentiella EPC-bolag, investerare, utvecklare och andra intressenter för att göra detta projekt till verklighet och bidra till Sveriges energiomställning.

Vänligen kontakta oss om du är intresserad av att diskutera detta arrende och spännande projekt ytterligare. Vi ser fram emot att samarbeta med er för att förverkliga detta betydelsefulla steg mot en hållbar energiframtid.