Linkwith kopplar ihop
människor och verksamheter
med möjligheter och lösningar

ledarskap & organisation

Vi är specialiserade generalister vana att ta oss an uppdrag såsom förändringsledning,
omorganisationer m.m.

energi & klimat

Vi arbetar med projekt inom förnybara energi, elektrobränslen, lagring och nätbalansering för en hållbar framtid.

verksamhet & affärsutveckling

Vi hjälper företag göra bättre och bli bättre. Vi finner möjligheter att förbättra och förnya.

Köp energieffektiva produkter hos oss

Vi erbjuder Wilfa luftvärmepumpar. Passa på nu när Boverket erbjuder bidrag för att energieffektivisera småhus. En luftvärmepump kan leverera effekter upp till drygt fem gånger den effekt som pumpen faktiskt förbrukar. Läs mer om luftvärmepumpar och om villkor för att tillgodogöra sig eventuella bidrag.

Vår Vision

Att sammanföra människor och verksamheter med möjligheter och lösningar, för en bättre framtid.

Vi sammanför människor och verksamheter oavsett nationaliteter, branscher eller politik. Vi strävar efter öppenhet inför alla tänkbara möjligheter och lösningar med fokus på det bästa för både individ och organisation. Vi strävar efter att göra bättre där alla kan nå mål och fullfölja sina drömmar

Vägen till framgång behöver inte vara komplicerad. Att välja de enkla, raka och tydliga alternativen är det svåra.

Fokusera sedan på employee branding, entusiasm och kommunikation.

Johan Holm, VD

Genomtänkt kommunikation

Genomtänkt kommunikation är en process genom vilken information, tankar, idéer och känslor utbyts mellan individer eller grupper med syftet att förmedla budskap, uppnå förståelse och påverka eller påverkas av andra.

Det är en komplex interaktion som innefattar språklig och icke-språklig kommunikation, inklusive kroppsspråk och tonfall. Formell och utbildad kommunikation innebär att det följer etablerade normer och regler, och det används ofta inom professionella eller akademiska sammanhang där tydlighet och precision är viktiga.

Det sker skriftligt eller muntligt, och kan förmedlas personligt i tal, skrift eller på annat sätt, kanaler och media för kommunikation är många. Genomtänkt kommunikation kan inkludera presentationer, rapporter, föreläsningar, och andra medel som används för att effektivt överföra information och idéer. Genomtänkt kommunikation påverkar tankar och beteenden, samt bjuder in till samtal, reaktioner och handling.

Vi stöttar i arbetet att skapa planer och innehåll för att nå effekt.

News Flash