Elektrobränslen / Greentech

Flera storskaliga elektrobränsleprojekt

ElektrobränslenGreentech

Flera storskaliga elektrobränsleprojekt

Abstrakt...

SVTs morgonnyheter visade ett inslag om att fånga upp koldioxid och visade på ett flertal storskaliga sådana projekt i samband med anläggningar för elektrobränsleproduktion. Sverige är på gång att förstå elektrobränslets betydelse för energiomställningen. Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp. I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende ... Läs mer

SVTs morgonnyheter visade ett inslag om att fånga upp koldioxid och visade på ett flertal storskaliga sådana projekt i samband med anläggningar för elektrobränsleproduktion. Sverige är på gång att förstå elektrobränslets betydelse för energiomställningen.

Elektrobränslen är nyckeln som ger transportsektorn möjlighet till netto-noll koldioxidutsläpp.

I dagens strävan att nå ambitiösa klimatmål är ett minskat beroende av fossila bränslen centralt. Koldioxidneutrala elektrobränslen är en avgörande teknik för att reducera transportsektorns koldioxidutsläpp och skapa en hållbar framtid.

Det finns olika teknologier och möjligheter för att driva transportsektorn mot netto noll-utsläpp. Mycket har hitintills handlat om elektrifiering via batterilagring och elmotor som drivlina. Men elektrobränslen tar mer och mer utrymme i debatten om att ge transportsektorn realistiska möjligheter till att ställa om både på kort och lång sikt. Och elektrobränslen är också en del i elektrifieringe.

Bild från Svt nyhetssändning 2024-03-26


Enligt International Energy Agency (IEA) och andra liknande organisationer stod transportsektorn för mellan 16–23% av de totala koldioxidutsläppen globalt, (information 2022).

Detta inkluderar utsläpp från vägtrafik, sjöfart, flygtrafik och andra former av transporter.

Idag rullar det ungefär 1,4 miljarder fordon med förbränningsmotorer, som främst drivs med fossila bränslen som bensin och diesel. Utöver detta tillkommer flyget som främst drivs med JetA1, och sjöfarten som drivs med marindiesel, tungolja och naturgas.

Koldioxidneutrala teknikplattformar utöver batterilagrad elektricitet är en absolut nödvändighet för en hållbar transportsektor. Batterier är en del av lösningen, men har sina begränsningar. Batteridrivna fordon och farkoster passar bra för kortare sträckor, men de stöter på utmaningar som hög vikt, begränsad räckvidd och lång laddningstid. Att ställa om till batteriteknik kommer ta lång tid och kräva stora resurser. Kortsiktigt skapar det till och med ökade koldioxidutsläpp på grund av tillverkningsprocesser. Dessutom innebär en sådan omställning en förtida utfasning av fungerande förbränningsmotorer. I dag utgör elektrifierade fordon någonstans kring 5%, vilket motsvarar knappt 56 miljoner enheter globalt (enl. OICA).

Elektrobränslen, även kända som syntetiska bränslen, framstår som nyckeln för att nå netto-noll utsläpp. Dessa bränslen erbjuder lagringsbar fossilfri energi och kan ersätta fossila bränslen. Första steget elektrobränsle är vätgas som tillverkas genom att spjälka upp vatten och få syre och väte. Till denna process används förnybar energi såsom sol-, vind- och vattenkraft. I nästa steg tillförs uppfångad koldioxid (CCU) till vätgasen som då blir ett flytande bränsle i form av kemiskt ren metanol.

Elektrometanol, eller e-MeOH som det heter kemiskt, är därför särskilt intressant. Det kan användas i dagens förbränningsmotorer utan att kräva nya typer av drivlinor eller infrastruktur för distribution, lagring och tankning.

Dess produktionsprocess, där vätgas blandas med koldioxid, resulterar i omedelbart cirkulärt netto noll koldioxidutsläpp. Dagens motorer behöver anpassningar och ny motortillverkning kan baseras på befintliga teknikplattformar.

Utmaningen är att snabbt reducera transportsektorns koldioxidutsläpp effektivt. Genom att undvika en massiv övergång till batteridrivna fordon kan resursbehovet och miljöpåverkan begränsas. Elektrobränslen och biobränslen erbjuder realistiska och hållbara övergångslösningar. Det är också viktigt att främja fortsatt forskning och utveckling inom befintliga och nya discipliner, samt att motivera politiska stödåtgärder som påskyndar övergången till en hållbar och diversifierad transportsektor.

Writing about leadership, management, business, aviation and shipping, climate improvements, renewable energy, strategy creation, organisation development, sales & marketing, presentation & education, communication & lobbying and authority negotiations. I also work with digital transformation, brand and product positioning, web production, e-commerce, social media and content. Covering various industries.