Greentech / Kommunikation & PR / Technology

Energi som internationellt påtryckningsmedel

Energi som internationellt påtryckningsmedel eller bara en oro bortom ouppnåelig självförsörjning?

Tyskland stoppar nu tänkt gasimport genom Nordstream 2 som en åtgärd emot Rysslands agerande i Ukraina. Kapaciteten i NS2 motsvarar 1200 TWh årligen.

Ska vi tro att Sverige agerar likadant och stoppar rysk energiimport?
Sverige importerar årligen ca 1600 ton uran. En stor del kommer från Ryssland.

”2019 importerade Sverige kärnbränsle motsvarande 181 TWh. Av detta blir 66 TWh elektricitet, resterande 115 TWh försvinner i systemförluster, mestadels som värme rakt ut i Östersjön.”

I energi räknat är vattenkraft (65 TWh) lika stor källa som kärnkraft i Sverige.

2021 passerade svensk solenergi 1 TWh, och fortsätter öka kraftigt. Siktet måste vara att göra Sverige energisjälvförsörjande och förnybar.

#energi#energilandskap#solenergi#elektrobränsle#emetanol#vattenkraft#vindkraft#kärnkraft#solenergilagring