IT / Ledarskap

Förnyat förtroende från Folksam

Linkwith har fått förnyat förtroende från Folksam.

Avtalet som är förlängt till halvårsskiftet 2018 omfattar konsulttjänster främst inom IT-förvaltningsledning, projektledning samt strukturellt konverteringsarbete.

Vi tackar ännu en gång för förtroendet.