Ledarskap

Möte med Per Åsling (C),

Tisdagen den 13:e februari träffade vi Per Åsling (C), riksdagsledamot och skatteutskottets ordförande för att samtala om svenska glesbygdens möjligheter till att utveckla det lokala näringslivet.

Detta är en aktiv fråga både för Regeringen och i Riksdagen. Det ligger bland annat en proposition (http://www.regeringen.se.pdf) för stöd till glesbygdskommuner att få möjlighet att verka för det lokala näringslivet, men mer är på gång.

Vi framförde den bild som vi tycker representerar dagens situation väl. Den innehåller både svårigheter och möjligheter. Glädjande nog finns ingen brist på idéer för att stärka glesbygdens näringsliv och förbättra konkurrenskraften med rimliga riktade åtgärder.

Särskilda svårigheter och utmaningar ligger bland annat i att kompensera för de fördyrande omständigheter som ligger detta näringsliv till last. Men också i att vidta samhällsekonomiskt riktade åtgärder för att förbättra förutsättningar för arbetskraft att lockas till att stanna eller flytta till dessa regioner. Lika viktigt är det att förbättra utbildningsmöjligheterna för glesbygdsbefolkningen och motivera att dessa stannar efter t.ex. genomförda universitetsstudier. Något som man svårligen lyckas med genom att erbjuda relativt låga löner i kombination med landets högsta kommunalskatter.

Att lyckas med att få glesbygden i arbete och bidra med inkomstskatter, mervärdesskatter på konsumtion m.m. är dessutom inget nollsummespel, vinningen ligger minst lika mycket i att minska utgifterna av arbetslöshetsersättningar och andra bidragsberoenden, och inte minst resultatet av ett ökat självvärde en som klarar egen försörjning.

Vi är i sak överens om att stärka Svensk glesbygds näringslivs. Vi blev även inbjudna att föredraga under ett seminarium i ett av riksdagens utskott i april. Vi kan glädjande konstatera att det arbetas aktivt med dessa frågor och att delar kan komma att implementeras redan under 2018.

Vi tackar Per Åsling för ett mycket givande samtal, och bevakar fortsättningen.