Greentech / Kommunikation & PR / Technology

Energi som internationellt påtryckningsmedel, part II

För nära nog 1 år sedan skrev jag en kommentar gällande energi som ett internationellt påtryckningsmedel. Bakgrunden var att begränsa Rysslands och Putins krigskassa och begränsa förmågan till en lyckad invasion av Ukraina. Mycket har hänt sedan dess. Sanktioner mot att köpa Rysk kol, olja, gas och kärnbränsle skulle kraftfullt minska Rysslands krigsförmåga. Sprängda North Stream-pipelines torde ha hjälpt i den riktningen.

Men hur mycket har egentligen hänt i verkligheten?

Den 24:e februari beräknas ett gastankerfartyg ankomma till Nynäshamn från ryska hamnen VYSOTSK, fullastad med rysk fossilgas. Det är inte det första sedan Rysslands invasion, och det är troligen inte det sista. Enligt uppgifter från Greenpeace har Sverige sedan Rysslands invasion av Ukraina importerat rysk fossil LNG till ett värde av cirka 1,7 miljarder. Affären görs med finska Gasum som i sin tur handlar med ryska Gazprom.

Illa nog att bidra till den ryska krigskassan, vad hände med solidariteten för Ukraina? Dessutom flödar fortfarande rysk fossil energi in till Sverige, samtidigt som gamla tankesätt inom politik och myndigheter fördröjer energiomställningen med de förnyelsebara alternativ som finns till hands lokalt i Sverige. Detta aktualiserar behovet av att extraordinärt skyndsamt se över orimligt långa tillståndsprocesser för att uppföra solenergi-, och vindkraftsparker.

Hur skulle ett stopp av rysk gas påverka Sverige?

Enligt Svenska Energimyndigheten används naturgas i Sverige framförallt som processbränsle och råvara inom industrin, för kraft- och fjärrvärmeproduktion, som fordonsbränsle, inom sjöfarten samt i hushåll som nyttjar gasen för uppvärmning och matlagning. 2020 stod LNG för ca 3% av Sveriges totala energitillförsel.

En bristsituation skulle främst påverka priset på naturgas till slutkunderna.

En brist i det västsvenska naturgasnätet skulle även kunna få konsekvenser för både el- och värmeproduktion i södra Sverige, men den gasen importeras från Danmark. En mindre försörjningsstörning bedöms i nuläget få inga eller mindre konsekvenser för samhällsviktig verksamhet.

Alltså skulle ett importstopp av rysk LNG kunna införas utan någon större påverkan.

Till sist, kanske fartyget kan vara bussigt att när de lossat gasen, lasta utlovat krigsmateriel till Ukraina och frakta det till Odessa? Skulle inte tro det…

#energi#energilandskap#solenergi#elektrobränsle#emetanol#vattenkraft#vindkraft#kärnkraft#solenergilagring