Kommunikation & PR

IDAG FIRAR VI CAPS LOCK DAGEN

22 OKTOBER ÄR DEN INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN. SÅ LÅT LAMPAN LYSA, ELLER…

IDAG FIRAR VI  DEN LITE STÖRRE KNAPPEN MELLAN SHIFT OCH TABB SOM FÖRVANDLAR NORMAL TRIST TEXT TILL ORD SOM INGEN MISSAR. CAPS LOCK VAR I TANGENTBORDETS UNGA DAGAR ETT ENKELT SÄTT ATT KUNNA SKRIVA TEXT SOM BEHÖVDA VARA VERSAL AV OLIKA ANLEDNINGAR, TILL EXEMPEL OLIKA FORMULÄR. I INTERNETS TIDIGA DAGAR SAKNADES STÖD FÖR OLIKA TYPOGRAFISKA STILAR I PROGRAM FÖR TILL EXEMPEL E-POST, DET VAR SVÅRT ATT PÅVISA ATT VISSA ORD VAR VIKTIGARE ÄN ANDRA. NORMALT VORE ETT BÄTTRE ALTERNATIV ATT ANVÄNDA SIG AV FET ELLER KURSIV STIL.

DET ÄR INTE HELT SÄKERT VARFÖR DEN 22 OKTOBER VARJE ÅR FIRAS. MEN TROLIGEN ÄR INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN EN KAMPANJ FÖR ATT FLYTTA ELLER FLYTTA CAPS LOCK-TANGENTEN SOM ENLIGT MÅNGA SITTER KNASIGT PLACERAD OCH RÅKAR OFTA ANVÄNDAS AV MISSTAG, SNARARE ÄN AV VILJE.

EFTER HAND BÖRJADE FOLK ANVÄNDA VERSALER TILL ATT MAN VAR UPPRÖRD ELLER ARG OCH DÄRFÖR TOLKAR MÅNGA IDAG EN TEXT HELT I VERSALER SOM ATT DEN SKRIKS UT.

UNDERSÖKNINGAR HAR VISAT ATT DET GÅR LÅNGSAMMARE ATT LÄSA TEXT I VERSALER. REDAN 1914 LADE DANIEL STARCH MÄRKE TILL DETTA FENOMEN, OCH SENARE FORSKARE HAR BLAND ANNAT VISAT ATT VI MÅSTE STANNA UPP MYCKET OFTARE I SÅDAN TEXT.

DAGEN TILL TROTS REKOMMENDERAR VI PÅ LINKWITH DÄRFÖR ATT CAPS LOCK ANVÄNDS MED STOR FÖRSIKTIGHET I ER KOMMUNIKATION. DET FINNS MYCKET BÄTTRE SÄTT ATT SKAPA EN LÄTTLÄST OCH TYDLIGT TEXT UTAN ATT ANVÄNDA SIG AV DAGENS JUBILAR 🙂

SNARARE LÄMPAR SIG DAGEN BÄST TILL ATT UPPMÄRKSAMMA NACKDELARNA MED ATT ANVÄNDA CAPS LOCK NÄR DU SKRIVER FÖR ATT VISA PÅ HUR JOBBIGT DET ÄR ATT LÄSA VERSAL LÖPTEXT.

FÖRSIKTIGT FIRANDE,
ÖNSKAR VÄNNERNA PÅ LINKWITH