Greentech / Kommunikation & PR

Nutidsdilemma… Svårt att hålla många bollar i luften?

Nutidsdilemma… Svårt att hålla många bollar i luften?

Det finns sällan en ensam lösning till ett problem eller en utmaning. Vanligare är att det behövs fler lösningar i kombination för att uppnå önskvärd effekt.

Transportsektorn till exempel, där ställs flyg mot tåg, som ställs mot sjöfart och vägtransport etc.

Verkligheten behöver samtliga trafikslag. Koldioxidneutrala lösningar är dessutom nära för samtliga trafikslag. Till exempel elektrobränslen till förbränningsmotorer och bränsleceller, och effektivare och billigare batterier till elmotorer.

Detta gäller även världens energisektor, men utvecklingen bromsas av politisk teknikkonflikt påhejad av olika riktade lobbyister. Det skapar osäkerhet och minskar investeringsviljan, vilket försenar energiskiftet.

Slaget gäller inte kärnkraft mot vind, eller sol mot vatten. Lösningen ligger i samtliga dessa energislag i samverkan och utveckling för att ha en rimlig chans att överge fossil koldioxidadderande energi.

Globalt står kol, olja och gas för 85% av energibehovet och andelen minskar inte nämnvärt. Detta är vår främsta utmaning och det behöver garanterat lösas genom ett samspel mellan alla ”rena” energislag i samverkan.

Utvecklingspengar och investeringsvilja behövs till samtliga förnybara och koldioxidneutrala alternativ.

Rätt fokus nu? Välkommen till en hållbar energiframtid!

#energi #solenergi #elektrobränsle #balanskraft #vindkraft #vattenkraft #kärnkraft #zerocarbonemission #förnyelsebart #svenskenergilagring